Muzeum československých počítačů

SAPI 1 (ZPS 1, ZPS 2 a ZPS 3)

-Rozšířenost:A

-Začátek výroby 1983

-hardwarově otevřený systém

-procesor Tesla MHB 8080A

-yráběl se v mnoha tisícových sériích a mnoha variantách


Složení základních sestav:

ZPS-1

JZS-1 -jednotka zdroje a sběrnice

ZDR-1-vestavný zdroj

ARB-1- vestavná sbě

SPN-1- systémový napájecí panel periferií

JPR-1- deska procesoru s porty

ANK-1- abecedně číslicová klávesnice

REM-1- deska paměti RAM a EPROM

AND-1- deska alfanumerického displeje

TVK-1- televizní konvertor s kabelem

DSM-1- deska sériového modemu

ZJS-1- zobrazovací jednotka 5A

MKP-1- magnetická pásková kazetová paměť

PDK-1- prodlužovací deska

KB- 01,05,06,07,08- kabely

BDK-1- deska univerzální

ZPS-2

JZS-1A -základní jednotka systému sapi-zásuvný rám s předním panelem 8 A

ZDR-1A- zdroj počítače

ARB-1- sběrnice počítače s 8 pozicemi pro karty

SPN-1 systémový panel

JPR-1- deska procesoru 8080 ZPS 1-2

RAM-1 -dynamická RAM 16-48kb

REM-1-deska RAM a EPROM pamětí

AND-1 -deska grafického displeje40x24

DSM-1- deska sériového modemu


ZPS-3

ZDR 1A- zdroj

RPD 1- řadič disků 2x 8″ nebo 2x 5,25″

JPR 1A- deska procesoru 8080 pro CP/M

RAM 1A- dynamická RAM 48kb (adr.0-4000)

AND 1A- deska alfanumerického displeje

DSM-1 – deska sériového modemu

ARB 1- sběrnice počítače

SPN 1- systémový napájecí panel periférií

KB-15 – propojovací kabel

Další používané desky a komponenty počítače :

JPR-1Z-deska procesoru  Z80

RAM-1Z-deska dynamické paměti 64 kb

AND-1Z-deska alfanumerického displeje 24×64

RMD-1-ram disk 256 kb

FDC-1-řadič disků 4×8″ nebo 5,25″

EPR-1-programátor 2708,2716

DSG-1-deska semigrafického displeje  640×480

RKM-1-deska řízení krokových motorů

DAC-8-D/A převodník 8 bit.

ADC-8-A/D převodník 8 bit.

RTC-1-deska reálného času

CRM-1- záložní paměť RAM 4kb pomalá

IBS-1-jednotné binární galv.oddělení vstupů

OBS-1-jednotné binární galv.oddělení výstupů

IOB-1-jednotné binární galv.oddělení vstupů/výstupů

ADC-1-A/D převodník s termostatem

ARS-1-jednotka přepínání analogových svtupů

BA-1-jednotka zesilovače sběrnice

ALD-1-deska alfanumerického displeje

MADK-1-deska klávesnice se zobraz.

BSC-1-komunikační karta

ITP-1-deska řízení tepelné tiskárny

PROM-1-programátor PROM

KPI-1-16 galv.oddělení vstupů se signálem

KPO-1- 8 galv.oddělení výstupu 3A se signálem

CHP-3000- popis souboru

Y-28-galv.oddělení zdroje (pro Z-163)

W-36 grafický displej čb 456×280

X-30-oddělení řídící stanice RADOM

X-40-hlášení výpadku napájecího napětí

X-41-deska usměrňovačů ( pro Y-28)

X-42-reléový multiplex (pro Z151-2)

X-44-komunikační proudové smyčky

X-49-reálný čas -CHP-3000 (ZN)

X-52-převodník TTL-V24 (pro Z154)

X53-převodník TTL -optokom. (pro Z159)

Z-160-sběrnice TOB (15 posic)

Z-133-systémová obslužná jednotka

Z-135-řízení sítě RADOM

Z-137-4X analogové vstupy galv.odd.

Z-138-Zálohová jednotka datum/čas

Z-139-analogo-frekvenční převodník

Z-140-D/A převodníky

Z-141-binární vstupy

Z-142-binární iniciativní vstupy

Z-143-kanál IOB sběrnice

Z-144-budič IOB sběrnice

Z-149-interface EPS Consul

Z-150-výkonné binární výstupy

Z151-A/D převodník s multipl.10 bit.

Z-152-A/D převodník s multipl.12 bit.

Z-153-generátor reálného času

Z-154-ser.asynchronní komunikace QASAD

Z-157-interface membránové klávesnice

Z-159-optická komunikace 2Mbit

Z-161-paměť ram/1kb, EPROM /16kb

Z-162-paměť EPROM 32 kb

Z-163-A/Dpřevodníky galv.odd.

Z-165-ovladač tiskárny GAMACENTRUM

snímací sonda čárového kódu

BCR-1-snímač čárového kódu

DGD-1-deska grafického displeje 320×240

ROM-1-ROM modul 32kb

INM-1-interface pro myš

AND-1B-deska semigraf.displeje

AND-1A-dttopro ZPS -3 (adr.0E800H)

DRV-1-deska reálných výstupů (8)

DOV-1-deska optoizol.vstupů (8)

DSP-1-deska sériového přenosu

DSE-1-deska simulátoru a programátoru EPROM

DPS-1-deska přístrojové sběrnice(IMS2)

DPP1-deska paralelních port

JMD-1- neznámá deska

JPN-1-jednotka zdroje a I0B sběrnice

RMP-1-řadič magnetické pásky IZOT

UDR-1-univerzální deska řízení

ZDP-1-základní deska propojení (JPN)

W-31-systémová konzole CHP-3000

BSS-1-bezkontaktní snímací stanice

JPD-1-jednotka pružného disku

Z-171-A/D převodník 16 bit.

Z-173-A/D výstupy

Z-174-RAM 16 kb zálohovaná

Z-164-interfacetepel.tiskárny TP20

Z-168-rozděl.pro krok.motory do BA

Z-170-inteface krokových motorů

X-65-převodník pro 8ks  PT 100 (Z151-2)

MPS-1 – neznámá deska

BDK-1-deska zákaznických aplikací

BGD-1-deska barevného displeje

DS-24-deska ovládání signal.panelu

DPM-1-deska paralelních mostů

DPC-1-deska paralelních časovačů

DNK-1-deska nadřazené komunikace

DPK-1-deska podřízené komunikace

DSK-1-deska sériových kanálů

DPB-1-deska propojení sběrnic

DRC-1-deska reálného času

DPB-1-deska připojení budů

DAP 128- systém přenosu informací

DPK-1-dálnopisný konvertor

FDC- řadič pružných disků

IOB-1-V/V sběrnice

IST-1C-32 vstupů

IBT-1C-32 vstupů

ISO-1C-16 vstupů

IBO-1C-16 vstupů

JVV-1C- jednotka se zdrojem a 10 pozic

OBT-1C-32 vstupů (MHB 4099)

OST-1C-32 výstupů

OBV-1C-16 výstupů 24V/0,1A

OHV-1C-16 výstupů

OHR-1C-8 reléových výstupů

OBR-1C-8 reléových výstupů

PDK-1-prodlužovací deska

RDV-1C-řídící deska sběrnice VVB-1C

SIM-1C-deska simul.sběrnice (do JVV-1C)

skříň pro 2 paměti  C7113

UDP-1-univerzální deska převodníků R/fr

VVS-1-systém vstupů výstupů

VVB-1C-sběrnice jednotky JVV-1C

LAN-1-deska propojení do sítě


Motto: "Není důležité kolik počítačů se vyrobilo, ale kolik se jich zachovalo." TOPlist